ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 10 tr 14 sách GK Toán lớp 7

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N = 50

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu ở đây là "Điểm kiểm tra toán" học kì I của mỗi học sinh lớp 7C

- Số các giá trị là n = 50

b) Biểu diễn bẳng biểu đồ đoạn thẳng

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Điểm thi học kì môn Văn của lớp 6B được cô giáo tổng kết trong bảng sau:

    Giá trị (x)     4     5     6     7     8     9  
  Tần số (n) 3 3 12 13 5 6

   

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Điểm thi học kì của lớp 6B

  B. Điểm thi học kì môn Văn của lớp 6B

  C. Điểm thi học kì của một học sinh lớp 6B

  D. Điểm tổng kết môn Văn của lớp 6B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Huong Hoa Hồng

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Số điểm cao nhất mà học sinh lớp 8D đạt được là:

  A. 6

  B. 8

  C. 9

  D. 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Tổng số học sinh của lớp 8D là:

  A. 45

  B. 46

  C. 48

  D. 50

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1