YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 12 tr 14 sách GK Toán lớp 7

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ trung bình 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 17

Bảng 16

a) Hãy lập bảng "tần số"

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Lập bảng "tần số":

Giá trị (x) 17 18 20 25 28 30 31 32  
Tần số (n) 1 3 1 1 2 1 2 1 N = 12

 

b) Biểu diễn bằng biều đồ đoạn thẳng (hình bên). 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Minh Thắng

  Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong dưới bảng dưới đây (tính theo phút):

    Thời gian (x)     3     4     5     6     7     8     9     10    
  Tần số (n) 2 2 3 5 6 19 9 14 N = 60

   

  Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

  A. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành 60 sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  B. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 50 giá trị.

  C. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của 60 công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  D. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huy Tâm

  Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

    Số điểm sau một lần bắn (x)     6     7     8     9     10    
  Tần số (n) 2 3 8 10 7 N = 30

   

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Số điểm đạt được sau 30 lần bắn của một xạ thủ bắn súng.

  B. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

  C. Số điểm đạt được sau 5 lần bắn của một xạ thủ.

  D. Tổng số điểm đạt được của một xạ thủ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Cảnh

  Tính góc C?

  bởi Tuấn Cảnh 30/04/2020

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON