YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 7 Tập 2

Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 1000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:

Năm 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Diện tích rừng trồng tập trung 7,3 7,6 8,7 13,2 15,5 16,6

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng?

c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến nằm 2008.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu là diện tích rừng trồng tập trung trong một năm của tỉnh Quảng Ninh.

b) Năm 2006 trồng được 13,2 nghìn ha

c)

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON