YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 8 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 8 trang 8 SBT Toán 7 Tập 2

Biểu đồ dưới biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy:

a) Cho biết có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7? Bao nhiêu học sinh đạt điểm 9?

b) Nhận xét

c) Lập lại bảng “tần số”

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Có 8 học sinh đạt điểm 7.

Có 2 học sinh đạt điểm 9.

b) Nhận xét:

- Đa số học sinh đạt từ trung bình trở lên

- Lớp chủ yếu là học sinh khá

c) Bảng tần số:

Giá trị (x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 3 5 6 8 4 2 1 N=33

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 8 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON