Bài tập 84 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 84 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:

Dấu của a

Dấu của b

Dấu của a . b

Dấu của a . b2

+

+

 

 

+

-

 

 

-

+

 

 

-

-

 

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Dấu của a

Dấu của b

Dấu của a . b

Dấu của a . b2

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 84 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien
  Bài 132 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài 131 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Cho \(y\in\mathbb{Z}\). So sánh \(100.y\) với \(0\)

  (Chú ý : Xét mọi trường hợp của \(y\in\mathbb{Z}\))

  \(y\in\mathbb{Z}\)\(y\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 130 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Biết rằng \(4^2=16\). Còn có số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn