YOMEDIA
UREKA

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C.

Do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm).

Trên tia BA có C, E mà BE<BC nên E làm điểm nằm giữa C và B, ta có:
CE+EB=CB suy ra CE=CB-BE=3-2=1 (cm).

Trên tia AB có D, C, E và AD<AC<AE nên C nằm giữa D và E.

Mặt khác DC=CE.

Do đó C là trung điểm của DE.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF