ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

 
 

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C.

Do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm).

Trên tia BA có C, E mà BE<BC nên E làm điểm nằm giữa C và B, ta có:
CE+EB=CB suy ra CE=CB-BE=3-2=1 (cm).

Trên tia AB có D, C, E và AD<AC<AE nên C nằm giữa D và E.

Mặt khác DC=CE.

Do đó C là trung điểm của DE.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Trên tia Ox lấy hai điểm A , B sao cho OA=4 cm, OB=8cm .

  a)Tình ABn

  b)CMR: A là trung điểm của OB

  c) Lấy điểm C sao cho OC= 10cm. CMR B nằm giữa A và C.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Gia Bảo

  Vẽ 3 điểm A,B,C sao cho AB=5cm,AC=2cm,BC=7cm

  A)Trong 3 điểm A,B,C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

  b) Vẽ M là trung điểm của đoạn thẳng AB.Tính MC,MB

  c) Vẽ N là trung điểm của đoạn thẳng AC.Tính NB,NA

  d) Tính MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1: Cho 3 điểm M,N,O sao cho OM = 2cm , ON = 2cm , MN = 4cm. Vì sao có thể khẳng định O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

  Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho OA = 3cm , Om = 4,5cm. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

  Câu 3: Trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó. Biết MN = NO = OP = PQ = QR. Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm C , D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD = 2cm. Gọi M là trung điểm của AB.

  a, Giải thích tại sao M cũng là trung điểm của AB

  b, Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 5: Trên tia Ax lây hai điểm O và B sao cho OA = 2cm , AB = 5cm. Gọi I là trung điểm của OB. Tính AI.

  Câu 6:Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M , N sao cho OM = 2cm , ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB.

  Câu 7: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA ( O khác B ). Hãy so sánh OM với trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA , OB.

  Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = \(^{2^{100}}\) ( cm ). Gọi \(M_1\) là trung điểm của đoạn thẳng AB ; gọi M\(_2\) là trung điểm của đoạn thẳng M1B ; gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,...., gọi M100 là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài đoạn thẳng M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Trên tia Ox lấy 2 điểm I và H sao cho IO = 6cm , OH= 3cm

  a) So sánh OH và IH ( k cần làm cx đc )

  b) CM : H là trung điểm của OI

  c) Trên tia đối của Ox lấy K sao cho O là trung điểm của HK . Tính OK ( nhớ phải vẽ hình )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Trên tia AB lấy C sao cho AC = 1cm. Trên tia BA lấy D sao cho BD = 4cm. Độ dài đoạn CD là cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  trên tia Ax vẽ 2 điểm B và C sao cho AB=2cm,AC=8cm

  a) trong 3 điểm A,B,Cđiểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

  b)tính BC

  c)gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho i,k la 2 diem tren tia ax sao cho ai = 8 cm , ak = 4 cm

  a) chung to k la trung diem cua AI

  b) tren tia ax lay t sao cho it = 2 cm tinh kt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B, biết AM = 3cm, ab = 7cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?

  b) So sánh độ dài 2 đoạn thẳng AM và MB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Trên tia Ax , lấy điểm B và C sao cho AB = 4CM, AC = 6cm

  a) Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C khômg? Vì sao?

  b) Tính độ dài đoạn thăng BC

  c)Gọi D là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = 2cm, điểm D có là trung điểm của đoạn thảng AB không ? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1