Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C.

Do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm).

Trên tia BA có C, E mà BE<BC nên E làm điểm nằm giữa C và B, ta có:
CE+EB=CB suy ra CE=CB-BE=3-2=1 (cm).

Trên tia AB có D, C, E và AD<AC<AE nên C nằm giữa D và E.

Mặt khác DC=CE.

Do đó C là trung điểm của DE.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 64 trang 126 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trên tia Ox có các điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM

  • A. 1,5cm
  • B. 0,5cm
  • C. 1cm
  • D. 2cm
 • Van Tho

  Câu 1: Cho 3 điểm M,N,O sao cho OM = 2cm , ON = 2cm , MN = 4cm. Vì sao có thể khẳng định O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

  Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho OA = 3cm , Om = 4,5cm. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

  Câu 3: Trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó. Biết MN = NO = OP = PQ = QR. Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm C , D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD = 2cm. Gọi M là trung điểm của AB.

  a, Giải thích tại sao M cũng là trung điểm của AB

  b, Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 5: Trên tia Ax lây hai điểm O và B sao cho OA = 2cm , AB = 5cm. Gọi I là trung điểm của OB. Tính AI.

  Câu 6:Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M , N sao cho OM = 2cm , ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB.

  Câu 7: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA ( O khác B ). Hãy so sánh OM với trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA , OB.

  Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = \(^{2^{100}}\) ( cm ). Gọi \(M_1\) là trung điểm của đoạn thẳng AB ; gọi M\(_2\) là trung điểm của đoạn thẳng M1B ; gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,...., gọi M100 là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài đoạn thẳng M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Trên tia Ox lấy 2 điểm I và H sao cho IO = 6cm , OH= 3cm

  a) So sánh OH và IH ( k cần làm cx đc )

  b) CM : H là trung điểm của OI

  c) Trên tia đối của Ox lấy K sao cho O là trung điểm của HK . Tính OK ( nhớ phải vẽ hình )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Trên tia AB lấy C sao cho AC = 1cm. Trên tia BA lấy D sao cho BD = 4cm. Độ dài đoạn CD là cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  trên tia Ax vẽ 2 điểm B và C sao cho AB=2cm,AC=8cm

  a) trong 3 điểm A,B,Cđiểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

  b)tính BC

  c)gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho i,k la 2 diem tren tia ax sao cho ai = 8 cm , ak = 4 cm

  a) chung to k la trung diem cua AI

  b) tren tia ax lay t sao cho it = 2 cm tinh kt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B, biết AM = 3cm, ab = 7cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?

  b) So sánh độ dài 2 đoạn thẳng AM và MB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Trên tia Ax , lấy điểm B và C sao cho AB = 4CM, AC = 6cm

  a) Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C khômg? Vì sao?

  b) Tính độ dài đoạn thăng BC

  c)Gọi D là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = 2cm, điểm D có là trung điểm của đoạn thảng AB không ? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm , ƠN = 7cm. Trên tia Oy lấy điểm P sao cho OP = 3cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN, NP

  b) Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng NP.

  c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tinh MI, OI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho đoạn thẳng AB = 2100cm.Gọi M1 là trung điểm của AB ; gọi M 2 là trung điểm của M1B; gọi M3 là trung điểm của M2B;....;M100 là trung điểm của M99B a,Tính độ dài M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Trên tia Ax lấy 2 điểm B và C sau cho AB = 5cm; AC = 7cm. Ta lấy điểm E trên tia đối của tia CB sao cho CE = 3cm. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AE không? Tại sao?

  - Các bạn giúp mình nhanh nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Trên tia Ox xác định các điểm A và B sao cho OA = a (cm), OB = b(cm)

  a, Tính độ dài đoạn thẳng AB, biết b<a

  b, Xác định điểm M trên tia Ox sao cho OM = 1/2 (a+b)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm

  a, Điểm M là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao

  b, Tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = 6cm. Tính AN

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho đoạn thẳng AB=a, điểm C nằm giữa A và B, điểm M là trung điểm của Ac, điểm N là trung điểm của CB

  a, Cm rằng MN= \(\frac{a}{2}\)

  b, Kết quả của câu a còn đg nếu điểm C thuộc đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 1 : Cho đoạn thẳng AB =6cm . Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=2cm.

  a, Tính MB

  b, Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho AN = 2cm . Chứng minh rằng điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BN

  Bài 2:

  a, Chứng tỏ rằng 2 số 9n + 7 và 4n + 3( n thuộc số tự nhiên ) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  b, Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên thì n2 + n+ 2016 không chia hết cho 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Bai 1: Cho doan thang AB=8cm . Tren tia AB lay diem M sao cho AM=4cm a) Diem Mco nam giua hai diem A va B khong ? Vi sao? b) So sanh AM va MB c) M co la trung diem cua doan thang AB khong?

   

  Cac giai ho minh . Nho ve hinh nha !

  Thank you very much

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

  a. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

  b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

  c. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

  d. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho hai điểm M,N thuộc tia Ox sao cho OM = 2cm ; ON = 5 cm . Điểm P thuộc tia đối của tia Ox sao cho OP= 3cn.

  a) Điểm M có nằm giữa O và N không ? Giải thích. Tính MN.

  b) So sánh MN và OP.

  c) Gọi I là trung điểm của OM . Tính IO ; IP.

  d) Điểm I có là trung điểm của NP không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Cho đoạn thẳng AB=4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=2cm
  a, CMR điểm C nằm giữa 2 điểm A và B
  b, Tính CB
  c, LẤy đ D thuộc đường thẳng AB sao cho BD= 3 cm. Tính CD
  Nhanh nha, help me Bài tập Toán
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho đoạn thẳng AC dài 6cm.Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

  a)Tính độ dài đoạn BC

  b)Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho BM= 8cm.Hỏi trong ba điểm M,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.Vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn