Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C.

Do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm).

Trên tia BA có C, E mà BE<BC nên E làm điểm nằm giữa C và B, ta có:
CE+EB=CB suy ra CE=CB-BE=3-2=1 (cm).

Trên tia AB có D, C, E và AD<AC<AE nên C nằm giữa D và E.

Mặt khác DC=CE.

Do đó C là trung điểm của DE.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  Câu 1: Cho 3 điểm M,N,O sao cho OM = 2cm , ON = 2cm , MN = 4cm. Vì sao có thể khẳng định O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

  Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho OA = 3cm , Om = 4,5cm. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

  Câu 3: Trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó. Biết MN = NO = OP = PQ = QR. Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm C , D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD = 2cm. Gọi M là trung điểm của AB.

  a, Giải thích tại sao M cũng là trung điểm của AB

  b, Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.

  Câu 5: Trên tia Ax lây hai điểm O và B sao cho OA = 2cm , AB = 5cm. Gọi I là trung điểm của OB. Tính AI.

  Câu 6:Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M , N sao cho OM = 2cm , ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB.

  Câu 7: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA ( O khác B ). Hãy so sánh OM với trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA , OB.

  Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = \(^{2^{100}}\) ( cm ). Gọi \(M_1\) là trung điểm của đoạn thẳng AB ; gọi M\(_2\) là trung điểm của đoạn thẳng M1B ; gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,...., gọi M100 là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài đoạn thẳng M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Trên tia Ox lấy 2 điểm I và H sao cho IO = 6cm , OH= 3cm

  a) So sánh OH và IH ( k cần làm cx đc )

  b) CM : H là trung điểm của OI

  c) Trên tia đối của Ox lấy K sao cho O là trung điểm của HK . Tính OK ( nhớ phải vẽ hình )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Trên tia AB lấy C sao cho AC = 1cm. Trên tia BA lấy D sao cho BD = 4cm. Độ dài đoạn CD là cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  trên tia Ax vẽ 2 điểm B và C sao cho AB=2cm,AC=8cm

  a) trong 3 điểm A,B,Cđiểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

  b)tính BC

  c)gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho i,k la 2 diem tren tia ax sao cho ai = 8 cm , ak = 4 cm

  a) chung to k la trung diem cua AI

  b) tren tia ax lay t sao cho it = 2 cm tinh kt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B, biết AM = 3cm, ab = 7cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?

  b) So sánh độ dài 2 đoạn thẳng AM và MB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Trên tia Ax , lấy điểm B và C sao cho AB = 4CM, AC = 6cm

  a) Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C khômg? Vì sao?

  b) Tính độ dài đoạn thăng BC

  c)Gọi D là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = 2cm, điểm D có là trung điểm của đoạn thảng AB không ? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm , ƠN = 7cm. Trên tia Oy lấy điểm P sao cho OP = 3cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN, NP

  b) Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng NP.

  c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tinh MI, OI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho đoạn thẳng AB = 2100cm.Gọi M1 là trung điểm của AB ; gọi M 2 là trung điểm của M1B; gọi M3 là trung điểm của M2B;....;M100 là trung điểm của M99B a,Tính độ dài M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Trên tia Ax lấy 2 điểm B và C sau cho AB = 5cm; AC = 7cm. Ta lấy điểm E trên tia đối của tia CB sao cho CE = 3cm. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AE không? Tại sao?

  - Các bạn giúp mình nhanh nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Trên tia Ox xác định các điểm A và B sao cho OA = a (cm), OB = b(cm)

  a, Tính độ dài đoạn thẳng AB, biết b<a

  b, Xác định điểm M trên tia Ox sao cho OM = 1/2 (a+b)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm

  a, Điểm M là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao

  b, Tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = 6cm. Tính AN

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho đoạn thẳng AB=a, điểm C nằm giữa A và B, điểm M là trung điểm của Ac, điểm N là trung điểm của CB

  a, Cm rằng MN= \(\frac{a}{2}\)

  b, Kết quả của câu a còn đg nếu điểm C thuộc đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 1 : Cho đoạn thẳng AB =6cm . Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=2cm.

  a, Tính MB

  b, Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho AN = 2cm . Chứng minh rằng điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BN

  Bài 2:

  a, Chứng tỏ rằng 2 số 9n + 7 và 4n + 3( n thuộc số tự nhiên ) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  b, Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên thì n2 + n+ 2016 không chia hết cho 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Bai 1: Cho doan thang AB=8cm . Tren tia AB lay diem M sao cho AM=4cm a) Diem Mco nam giua hai diem A va B khong ? Vi sao? b) So sanh AM va MB c) M co la trung diem cua doan thang AB khong?

   

  Cac giai ho minh . Nho ve hinh nha !

  Thank you very much

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

  a. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

  b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

  c. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

  d. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho hai điểm M,N thuộc tia Ox sao cho OM = 2cm ; ON = 5 cm . Điểm P thuộc tia đối của tia Ox sao cho OP= 3cn.

  a) Điểm M có nằm giữa O và N không ? Giải thích. Tính MN.

  b) So sánh MN và OP.

  c) Gọi I là trung điểm của OM . Tính IO ; IP.

  d) Điểm I có là trung điểm của NP không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Cho đoạn thẳng AB=4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=2cm
  a, CMR điểm C nằm giữa 2 điểm A và B
  b, Tính CB
  c, LẤy đ D thuộc đường thẳng AB sao cho BD= 3 cm. Tính CD
  Nhanh nha, help me Bài tập Toán
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho đoạn thẳng AC dài 6cm.Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

  a)Tính độ dài đoạn BC

  b)Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho BM= 8cm.Hỏi trong ba điểm M,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.Vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời