Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C.

Do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm).

Trên tia BA có C, E mà BE<BC nên E làm điểm nằm giữa C và B, ta có:
CE+EB=CB suy ra CE=CB-BE=3-2=1 (cm).

Trên tia AB có D, C, E và AD<AC<AE nên C nằm giữa D và E.

Mặt khác DC=CE.

Do đó C là trung điểm của DE.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 64 trang 126 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trên tia Ox có các điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM

  • A. 1,5cm
  • B. 0,5cm
  • C. 1cm
  • D. 2cm
 • Nguyễn Thị Trang

  trêCho điểm M nằm giữa 2 điểm c và d. Biết Mc=1cm,cd=6cm

  a)tính md

  b)gọi i là trung điểm của đoạn md tinh id

  c) trên tia đối của tia dc lấy đi điểm e sao cho de=1cm tính id

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Bài tập cuối tuần

  Đề bài : Trên tia Mx vẽ 2 điểm C,D sao cho MC = 3cm , MD = 6cm

  a) Điểm C có nằm giữa hai điểm M và D hay không ?

  b) So sánh MC và CD

  c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?

  Các bn vẽ hình r giải hộ mk nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  b/Lấy M trên đường thẳng a sao cho AM=5cm.Hỏi M có là trung điểm của BC không? Vì sao?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M,N sao cho OM=2cm ;ON=3cm.Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA; N là trung điểm của OB.Tính độ dài AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó.BiếtMN=NO=OP=PQ=QR.Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang
  Bài 10.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

  Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài của đoạn BP ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

  Trên đường thẳng t lấy 4 điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN khi cho trước AB = 6cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

  a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB

  b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  c) Nếu MA + MB = AB thì M là trung điểm của đoạn AB

  d) Nếu \(AM=\dfrac{AB}{2}\) thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  e) \(MA+MB=AB\) và \(MA=MB\) thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  f) Nếu \(MA=MB=\dfrac{AB}{2}\) thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  g) Nếu 3 điểm A, M, B thẳng hàng, điểm M nằm giữa hai điểm A, B và \(AM=\dfrac{AB}{2}\) thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 65 (Sách bài tập - tập 1 - trang 137)

  Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn