YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 63 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 63 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của  đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau:

a) IA=IB.

b) AI+IB=AB.

c) AI+IB=AB và IA=IB.

d) IA=IB=AB/2.

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 63

 
 

Câu c), câu d) đúng.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Duyệt

  Cho đoạn thẳng AB = 2100cm.Gọi M1 là trung điểm của AB ; gọi M 2 là trung điểm của M1B; gọi M3 là trung điểm của M2B;....;M100 là trung điểm của M99B a,Tính độ dài M1M100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  Trên tia Ax lấy 2 điểm B và C sau cho AB = 5cm; AC = 7cm. Ta lấy điểm E trên tia đối của tia CB sao cho CE = 3cm. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AE không? Tại sao?

  - Các bạn giúp mình nhanh nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Trên tia Ox xác định các điểm A và B sao cho OA = a (cm), OB = b(cm)

  a, Tính độ dài đoạn thẳng AB, biết b<a

  b, Xác định điểm M trên tia Ox sao cho OM = 1/2 (a+b)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm

  a, Điểm M là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao

  b, Tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = 6cm. Tính AN

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho đoạn thẳng AB=a, điểm C nằm giữa A và B, điểm M là trung điểm của Ac, điểm N là trung điểm của CB

  a, Cm rằng MN= \(\frac{a}{2}\)

  b, Kết quả của câu a còn đg nếu điểm C thuộc đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 1 : Cho đoạn thẳng AB =6cm . Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=2cm.

  a, Tính MB

  b, Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho AN = 2cm . Chứng minh rằng điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BN

  Bài 2:

  a, Chứng tỏ rằng 2 số 9n + 7 và 4n + 3( n thuộc số tự nhiên ) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  b, Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên thì n2 + n+ 2016 không chia hết cho 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Bai 1: Cho doan thang AB=8cm . Tren tia AB lay diem M sao cho AM=4cm a) Diem Mco nam giua hai diem A va B khong ? Vi sao? b) So sanh AM va MB c) M co la trung diem cua doan thang AB khong?

   

  Cac giai ho minh . Nho ve hinh nha !

  Thank you very much

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

  a. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

  b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

  c. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

  d. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho hai điểm M,N thuộc tia Ox sao cho OM = 2cm ; ON = 5 cm . Điểm P thuộc tia đối của tia Ox sao cho OP= 3cn.

  a) Điểm M có nằm giữa O và N không ? Giải thích. Tính MN.

  b) So sánh MN và OP.

  c) Gọi I là trung điểm của OM . Tính IO ; IP.

  d) Điểm I có là trung điểm của NP không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1