Bài tập 62 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 62 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm. trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điẻm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 62

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC=3 : 2 = 1,5 (cm).

Tương tự ta vẽ D, E, F:

Bài tập 62 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 62 trang 126 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AI. Đoạn thẳng IK có độ dài là?

  • A. 8cm
  • B. 4cm
  • C. 2cm
  • D. 6cm

Được đề xuất cho bạn