Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 65 tr 126 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1

a) Điểm C là trung điểm của … vì…

b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì …

Hướng dẫn giải chi tiết bài 65

Câu a:

Điểm C là trung điểm của DBC nằm giữa D, D và CB= CD(2,5cm).

Câu b:

Điểm C không là trung điểm của AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

Câu c:

Điểm A không là trung điểm của BC vì A không nằm giữa B và C.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 65 trang 126 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB = 2a. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của OA  và OB. Độ dài đoạn thẳng MN là:

  • A. 2a
  • B. a
  • C. \(\frac{{3{\rm{a}}}}{2}\)
  • D. 0,5a

Được đề xuất cho bạn