ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số nguyên x biết 7 - x = 8 - (- 7)

Giup mình bài này với:

Cho đề bài: Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 - x = 8 - (- 7)

Nhanh lên nhé!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 7 - x = 8 - (- 7)

  7 - x = 8 + 7

  7 - x = 15

  x = 7 - 15

  x = -8

    bởi Nguyen Minh 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1)Tìm x thuộc z biết

  a)x+15=18-(-27)

  b)-x+7=28

  c)20-(-x)=14

  d)2x+5=x-14

  e)x+17=-8-20

  f)3x+15=2x+6

  2)Tìm a thuộc z biết

  a)/a+3/=/-5/

  b)/a-1/=2+/-3/

  c)/a+1/=/2a-1/

  nhanh để mai mình đi học nha các bạn

    bởi Cam Ngan 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) \(x+15=18-\left(-27\right)\)

  \(\Leftrightarrow x+15=18+27\)

  \(\Leftrightarrow x+15=45\)

  \(\Leftrightarrow x=45-15\)

  \(\Leftrightarrow x=30\)

  b) \(-x+7=28\)

  \(\Leftrightarrow-x=28-7\)

  \(\Leftrightarrow-x=21\)

  \(\Leftrightarrow x=-21\)

  c) \(20-\left(-x\right)=14\)

  \(\Leftrightarrow20+x=14\)

  \(\Leftrightarrow x=14-20\)

  \(\Leftrightarrow x=-6\)

  d) \(2x+5=x-14\)

  \(\Leftrightarrow2x+5-\left(x-14\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow2x+5-x+14=0\)

  \(\Leftrightarrow x+19=0\)

  \(\Leftrightarrow x=0-19\)

  \(\Leftrightarrow x=-19\)

  e) \(x+17=-8-20\)

  \(\Leftrightarrow x+17=-\left(8+20\right)\)

  \(\Leftrightarrow x+17=-28\)

  \(\Leftrightarrow x=-28-17\)

  \(\Leftrightarrow x=-\left(28+17\right)\)

  \(\Leftrightarrow x=-45\)

  f) \(3x+15=2x+6\)

  \(\Leftrightarrow3x+15-\left(2x+6\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow3x+15-2x-6=0\)

  \(\Leftrightarrow x+9=0\)

  \(\Leftrightarrow x=0-9\)

  \(\Leftrightarrow x=-9\)

    bởi BUITHINGANKHANH KHANH 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1