ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 133 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tuỳ ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài của các đoạn AB, BC, AC

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử vẽ điểm B nằm giữa A và C.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 • Cách 1: Đo độ dài đoạn AB, BC rồi tính AC = AB + BC.
 • Cách 2: Đo độ dài đoạn AC, BC rồi tính AB = AC – BC.
 • Cách 3: Đo độ dài đoạn AC, AB rồi tính BC = AC – AB.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho đoạn thẳng AB = 7 cm . Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm . Trên tia BA lấy điểm K sao cho BK = 2 cm . Hãy chứng tỏ I nằm giữa A và K . Tính IK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Hải
  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB = 10cm, NB = 2cm và AM = BN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú
  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 135)

  Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy  điểm M sao cho OM = 5cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho ON = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh
  Bài 51 (Sách bài tập - tập 1 - trang 134)

  Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM + MB; AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1