ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 48 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 48 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho ba điểm A, B, M. biết AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm

Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm A, B,M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) Ba điểm A,M,B không thẳng hàng

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6cm

Vì AM + MB > AB nên M không nằm giữa hai điểm A và B

Ta có: AM + AB = 3,7 + 5 = 8,3 cm

AM + AB > MB nên A không nằm giữa hai điểm B và M

Ta có: AB + MB = 5 + 2,3 = 7,3cm

Vì AB + MB > AM nên B không nằm giữa hai điểm A và M

b) Vì trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên A, B, M không thẳng hàng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1