Bài tập 51 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 51 tr 122 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V,A,T sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51

Ta có TA+ VA = TV (Vì 1+2=3), nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 51 trang 122 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 5cm, BC = 3cm, CD = 7cm. Tính độ dài AD biết B nằm giữa C và D; C nằm giữa A và B

  • A. AD = 15cm
  • B. AD = 9cm
  • C. AD = 5cm
  • D. AD = 1cm
 • Bảo Lộc

  giải giùm mình với

  Cho4 điểm A;B;C;D theo thứ tự đó trên một đường thẳng xy và AB=CD=3cm ; BC=5 cm. Chứng tỏ rằng AC=BD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Trên tia Ox vẽ 3 điểm A,B,C sao cho OA=4cm, OB=6cm, OC=8cm

  a)Tính độ dài các đoạn thẳng AB,BC

  b)Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không?Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  1,Cho đoạn thẳng CD=5cm . Trên đoạn thẳng này lấy 2 điểm I và K sao cho CI = 1 cm ; ĐK=3cm

  a, Điểm K có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD ko ? Vì sao ?

  b, Chứng tỏ rằng I là trung điểm CK?

  2,Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA . Chứng tỏ rằng OM=(OA+OB) : 2

  3,Cho đoạn thẳng AB , điểm O thuộc tia đối của tia AB . Gọi M,N thứ tự là trung điểm của OA,OB

  a,Chứng tỏ rằng OA<OB

  b,Trong 3 điểm O,M,N điểm nào là nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao ?

  c, Chứng tỏ rằng M,N = AB/2

  4, Cho điểm O di động trên đoạn thẳng AB .TÌm vị trí của điểm O để :

  a, Tổng AB+BO đạt giá trị nhỏ nhất

  b,Tổng AB+BO=2.BO

  c,Tổng AB+BO=3BO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  (Bạn nào rảnh thì nêu cách giải giùm nghe!vui)Cho đoạn thẳng BA .Trên đoạn thẳng lấy điểm C bất kì.Gọi Y là trung điểm của BC , H là trung điểm của CA.Nếu YH = 20 cm thì BA bằng:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  trên tia Ox lấy 2 điểm M,N sao cho OM = 5,ON = 9

  a/ trong 3 điểm M,O,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

  b/ tính doạn MN.So sánh OM và MN

  c/ điển M có phải là trung điểm của ON hay không ? vì sao ?

  d/ trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3.Tính đoạn ME ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  cho đoạn AB =8cm,C là 1 điểm nằm giữa A và B sao cho AC=3cm.gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AC gọi N là trung điểm của đoạn thẳng CB

  a,hỏi trong 3 điểm M,C,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại .vì sao

  b,gọi E là trung điêm cua MN.so sánh MN và EB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho tam giác ABC cân tại A,vẽ phân giác A cắt BC tại D

  a)CM;DB=DC

  b)Tính AD biết AB=10cm,BC=12cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau . Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm , OB = 8cm . Trên tia Oy lấy C sao cho OC = 2cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng AB , BC.

  b) Điểm A có là trung điểm của đoạn BC không ? Hãy chứng minh điều đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn