Bài tập 49 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 49 tr 121 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB,Biết rẳng AN=BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp(h.25)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

Xét cả hai trường hợp sau:

Câu a:

Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; Điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

Bài tập 49 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1

- Vì M nằm giữa A và M nên AN= AM+MN (1)

- Vì N nằm giữa B và M nên BM= BN + MN  (2)

Mà AN= BM (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra AM + MN = BN + MN

Do đó: AM = BN.

Câu b:

Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điẻm M nằm giữa B và N.

- Vì N nằm giữa A và M nên AN + NM= AM (3)

- Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN= BN(4)

Mà AN=BM (Đề bài) nên từ (3) và (4) suy ra AM=BN.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 49 trang 121 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho các đoạn thẳng AB = 4cm, MN = 5cm, EF = 3cm, PQ = 4cm, IK = 5cm. Chọn đáp án sai

  • A. AB < MN
  • B. EF < IK
  • C. AB = PQ
  • D. AB = EF

Được đề xuất cho bạn