Bài tập 46 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 46 tr 121 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN=3cm , NK=6cm Tính độ dài đoạn IK.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46

Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút  vậy M phải nằm giữa hai điểm I và K.

Ta có: IK= IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)

Bài tập 46 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 46 trang 121 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho n điểm phân biệt \(\left( {n \ge 2,n \in N} \right)\) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nói hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n

  • A. n = 9
  • B. n = 7
  • C. n = 8
  • D. n = 6

Được đề xuất cho bạn