ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 45 tr 133 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho M thuộc đoạn PQ. Biết PM = 2cm; MQ = 3cm. Tính PQ

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vì M nằm giữa P và Q nên ta có: PQ = PM + QM = 2 + 3 =5cm

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1