ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 51 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.1 tr 134 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

 Nhìn hình dưới so sánh AM + MB, AN + NB và AC bằng mắt thường rồi kiểm tra bằng dụng cụ

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: AM + MB > AC

AN + NB = AC

AM + MB > AN + NB

(học sinh sử dụng dụng cụ đo để kiểm tra lại)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 134 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1