ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 46 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 46 tr 133 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho đoạn thẳng AB có đọ dài 11cm. Điểm M nằm giữa A và B. biết rằng MB – MA = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA và MB

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vì M nằm giữa A và B nên AB = MA + MB

Suy ra: MA = mB = 11 cm

Mà MB – mA = 5cm

Nên MB = (11 + 5) : 2 = 16 : 2 = 8cm

Suy ra MA = AB – MB = 11-8 =3cm

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 133 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1