YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 4 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.
Hình 3, 4 ,5 bài tập 4 trang 6 SGK Số học 6

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn một phần tử của tập hợp đó.

Hãy xét xem "bút" có phải là một phần tử của tập hợp H hay không.

Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút}.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1