ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 2 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mỗi chữ cái trong TOÁN HỌC chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp các chữ cái trong tù TOÁN HỌC là 7 phần tử: {T; O; A; N; H; O; C}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1