Có bao nhiêu đt phân biệt biết 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q?

bởi sap sua 21/01/2019

Lấy bốn điểm M,N,P,Q trong đó có 3 điểm M,N,P thẳng hàng và điểm Q năm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường di qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)? Viết tên các đường thẳng đó.

Câu trả lời (1)

  • O M N P

    - Qua ba điểm M,N,P thẳng hàng chỉ có một đường thằng MN.

    -  Xét điểm Q với mỗi điểm M,N,P ta có ba đường thẳng QM,QN,QP. vậy có 4 đường thẳng là MN, QM,QN,QP.

    bởi Nguyễn Đinh Việt 21/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan