YOMEDIA

Bài tập 24 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 24 tr 75 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) (-5) + (-248)               b) 17 + |-33| ;               c) |-37| + |15| 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(-5) + (-248) = - (|-5| + |-248|) = - (5 + 248) = -253.

Câu b:

17 + |-33|  = 17 + 33 = 50.

Câu c:

|-37| + |15| = 37 + 15 = 52.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thuy tien

  tính

  100 + ( + 130 ) + 2145 + ( - 530 )

  ( - 12 ) . 15

  ( + 12 ) . 13 + 13 . ( - 22 )

  { [ 14 : ( - 2 ) ] + 7 } : 2012

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Tìm x, y \(\in\)N, biết rằng: (x - 2) . (2.y + 5) = 100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Khó quá, mọi người giúp vs

  Tìm các cặp số nguyên x, y sao cho: xy + x + y = 4.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA