ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

So sánh và rút ra nhận xét:

a) |3 + 17| với |3| + |17|;

b) |−3 + (−17)| với |−3| + |−17|

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) |3 + 17| = |20| = 20.

|3|+|17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |3 + 17| = |3| + |17|.

b) |−3 + (−17)| = |-(3 + 17)| = |-20| = 20.

|−3| + |−17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |-3 + (-17)| = |-3| + |-17|.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)