AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Hãy phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm?

    Lời giải tham khảo:

    Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt dối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>