ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phát biểu đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON