YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức 

  \(A = {\log _a}\frac{{{a^2}.\sqrt[3]{{{a^2}}}.a.\sqrt[5]{{{a^4}}}}}{{\sqrt[3]{a}}}\) với \(a > 0;\,\,a \ne 1\).

  • A. \(A = \frac{{62}}{5}\)
  • B. \(A = \frac{{16}}{5}\)
  • C. \(A = \frac{{22}}{5}\)
  • D. \(A = \frac{{67}}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  A = {\log _a}\frac{{{a^2}.\sqrt[3]{{{a^2}}}.a.\sqrt[5]{{{a^4}}}}}{{\sqrt[3]{a}}}\\
   = {\log _a}{a^{2 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{4}{5} - \frac{1}{3}}} = {\log _a}{a^{\frac{{62}}{{15}}}} = \frac{{62}}{5}.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF