YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 163 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 163 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho \(y = x^3 -3x^2 + 2\). Tìm x để :

a) \(y' > 0\)

b) \(y' < 3\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ta có: y' = (x3 - 3x2 + 2)' = 3x2 - 6x.

Câu a:

y' > 0 ⇔ 3x2 - 6x >0 ⇔ 3x(x - 2) > 0 ⇔ x>2 hoặc x<0.

Vậy x>2 hoặc x<0 là giá trị cần tìm.

Câu b:

\(y' < 3 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x < 3\Leftrightarrow x^2 - 2x -1 < 0\)

\(\Leftrightarrow 1-\sqrt{2}< x< 1+\sqrt{2}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 163 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1