ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5.86 trang 213 SBT Toán 11

Giải bài 5.86 tr 213 SBT Toán 11

Tìm vi phân của hàm số \(y = \frac{{\tan \sqrt x }}{{\sqrt x }}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {\tan \sqrt x } \right)'.\sqrt x  - \tan \sqrt x .\left( {\sqrt x } \right)'}}{x}\\
 = \frac{{\frac{1}{{2\sqrt x .{{\cos }^2}\sqrt x }} - \tan \sqrt x .\frac{1}{{2\sqrt x }}}}{x}\\
 = \frac{{\frac{1}{{2{{\cos }^2}\sqrt x }} - \frac{{\sin \sqrt x }}{{2\sqrt x \cos \sqrt x }}}}{x}\\
 = \frac{{\frac{1}{{2{{\cos }^2}\sqrt x }} - \frac{{\sin \sqrt x }}{{2\sqrt x \cos \sqrt x }}}}{x}\\
 = \frac{{2\sqrt 2  - \sin \left( {2\sqrt x } \right)}}{{4x\sqrt x {{\cos }^2}\sqrt x }}
\end{array}\)

Vậy \(dy = \frac{{2\sqrt x  - \sin \left( {2\sqrt x } \right)}}{{4x\sqrt x {{\cos }^2}\sqrt x }}dx\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.86 trang 213 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)