ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 39 trang 215 SGK Toán 11 NC

Bài tập 39 trang 215 SGK Toán 11 NC

Tính vi phân của hàm số f(x) = sin2x tại điểm x = π/3 ứng với ∆x = 0,01 ; ∆x = 0,001.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({df({x_0}) = f\prime (x)\Delta x}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
f\prime (x) = 2\cos 2xdf\left( {\frac{\pi }{3}} \right)\\
 = 2\cos \frac{{2\pi }}{3}.\Delta x =  - \Delta x
\end{array}\)

Với Δx = 0,01 thì \(df\left( {\frac{\pi }{3}} \right) =  - 0,01\)

Với Δx = 0,001 thì \(df\left( {\frac{\pi }{3}} \right) =  - 0,001\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 215 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)