YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 122 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp 10A, 10B người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

      Điểm thi của lớp 10A

Lớp điểm thi Tần số
[0; 2) 2
[2; 4) 4
[4; 6) 12
[6; 8) 28
[8; 10] 4
Cộng 50

       Điểm thi của lớp 10B

[0; 2) 4
[2; 4) 10
[4; 6) 18
[6; 8) 14
[8; 10] 5
Cộng 51

Tính các số trung bình cộng \(\overline x ,\overline y \) của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

*Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10A:

\(\overline x  = \frac{1}{{50}}.\left( {2.1{\rm{ }} + {\rm{ }}4.3{\rm{ }} + {\rm{ }}12.5{\rm{ }} + {\rm{ }}28.7{\rm{ }} + {\rm{ }}4.9} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}6,12\)

*Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10B:

\(\overline x  = \frac{1}{{51}}.\left( {4.1{\rm{ }} + {\rm{ }}10.3{\rm{ }} + {\rm{ }}18.5{\rm{ }} + {\rm{ }}14.7{\rm{ }} + {\rm{ }}5.9} \right){\rm{ }} \approx {\rm{ }}5,24\)

Theo trên ta có: \(\overline x  = 6,12\) (điểm) \(y \approx 5,24\) (điểm)

Vậy học sinh lớp 10A có điểm trung bình cao hơn học sinh lớp 10B (tức là học sinh lớp 10 A có kết quả làm bài tốt hơn học sinh lớp 10B)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 122 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF