Bài tập 2 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 122 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp 10A, 10B người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

      Điểm thi của lớp 10A

       Điểm thi của lớp 10B

Tính các số trung bình cộng \(\overline x ,\overline y \) của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

Hướng dẫn giải chi tiết

*Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10A:

\(\overline x  = \frac{1}{{50}}.\left( {2.1{\rm{ }} + {\rm{ }}4.3{\rm{ }} + {\rm{ }}12.5{\rm{ }} + {\rm{ }}28.7{\rm{ }} + {\rm{ }}4.9} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}6,12\)

*Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10B:

\(\overline x  = \frac{1}{{51}}.\left( {4.1{\rm{ }} + {\rm{ }}10.3{\rm{ }} + {\rm{ }}18.5{\rm{ }} + {\rm{ }}14.7{\rm{ }} + {\rm{ }}5.9} \right){\rm{ }} \approx {\rm{ }}5,24\)

Theo trên ta có: \(\overline x  = 6,12\) (điểm) \(y \approx 5,24\) (điểm)

Vậy học sinh lớp 10A có điểm trung bình cao hơn học sinh lớp 10B (tức là học sinh lớp 10 A có kết quả làm bài tốt hơn học sinh lớp 10B)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 122 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần
  Bài 12 (SBT trang 160)

  Cho bảng phân bố tần số :

  Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản ở vùng núi cao

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho ?

  b) Chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  Bài 11 (SBT trang 160)

  a) Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bàng 6, bảng 7 và bảng 8 ?

  Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

  Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tổng các góc trong của một ngũ giác lồi 

  Nhiệt độ trung bình \(\left(0^0C\right)\) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

  b) Nêu ý nghĩa của các số trung bình đã tính được ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời