YOMEDIA

Hỏi đáp về Số trung bình cộng, số trung vị, mốt - Đại số 10

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Bài 3 Số trung bình cộng, số trung vị, mốt, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (6 câu):

 • điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của 1 tổ học sinh được ghi lại trong bảng tần số sau:

  Điểm(X) 5 6 9 10
  Tần Số (n) n 5 2 1

  biết trung bình cộng bằng 6,8, hãy tìm giá trị của n

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 13 (SBT trang 160)

  Cho

           Bảng xếp loại lao động của học sinh 10A năm học 2000 - 2001

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của bảng 12 (nếu tính được) ?

  b) Chọn giá trị đại diện cho các giá trị thống kê đã cho về quy mô và độ lớn ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 12 (SBT trang 160)

  Cho bảng phân bố tần số :

  Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản ở vùng núi cao

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho ?

  b) Chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 11 (SBT trang 160)

  a) Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bàng 6, bảng 7 và bảng 8 ?

  Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

  Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tổng các góc trong của một ngũ giác lồi 

  Nhiệt độ trung bình \(\left(0^0C\right)\) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

  b) Nêu ý nghĩa của các số trung bình đã tính được ?

   

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 10 (SBT trang 159)

  a) Tính số trung bình của dãy số liệu cho trong bảng 5 bằng hai cách : sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suát (theo các lớp chỉ tra trong bài tập 2 - trang 148)

  Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị : cm)

  b) So sánh chiều cao của học sinh nam với chiều của học sinh nữ  trong nhóm học sinh được khảo sát ?

  c) Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuổi bố mẹ an là 96 tuổi,lúc tuổi mẹ gấp ba lần tuổi an,thì trung bình cộng của ba người là 30, biết bố hơn mẹ 6 tuổi, hỏi tuổi mẹ và an?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA