YOMEDIA

Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tìm mốt của hàng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ bảng đã cho ta thấy có hai giá trị có tần số bằng nhau và bằng 6 (đó là x3 = 700 và x5 = 900)

Vậy ta có hai một là: \(M_0^{(1)} = 700\)  và \(M_0^{(2)} = 900.\)

Ý nghĩa: Tỉ lệ công nhân có mức lương 700 nghìn đồng và 900 nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần
  Bài 12 (SBT trang 160)

  Cho bảng phân bố tần số :

  Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản ở vùng núi cao

  a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho ?

  b) Chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA