YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tiền lương(nghìn đồng) Tần số
300 3
500 5
700 6
800 5
900 6
100 5
Cộng 30

Tìm mốt của hàng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ bảng đã cho ta thấy có hai giá trị có tần số bằng nhau và bằng 6 (đó là x3 = 700 và x5 = 900)

Vậy ta có hai một là: \(M_0^{(1)} = 700\)  và \(M_0^{(2)} = 900.\)

Ý nghĩa: Tỉ lệ công nhân có mức lương 700 nghìn đồng và 900 nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON