Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tìm mốt của hàng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ bảng đã cho ta thấy có hai giá trị có tần số bằng nhau và bằng 6 (đó là x3 = 700 và x5 = 900)

Vậy ta có hai một là: \(M_0^{(1)} = 700\)  và \(M_0^{(2)} = 900.\)

Ý nghĩa: Tỉ lệ công nhân có mức lương 700 nghìn đồng và 900 nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 123 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho bảng phân bố tần số rời rạc

  Mốt của bảng phân bố đã cho là:

  • A. 2
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 5
 • Anh Trần
  Bài 10 (SBT trang 159)

  a) Tính số trung bình của dãy số liệu cho trong bảng 5 bằng hai cách : sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suát (theo các lớp chỉ tra trong bài tập 2 - trang 148)

  Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị : cm)

  b) So sánh chiều cao của học sinh nam với chiều của học sinh nữ  trong nhóm học sinh được khảo sát ?

  c) Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Tuổi bố mẹ an là 96 tuổi,lúc tuổi mẹ gấp ba lần tuổi an,thì trung bình cộng của ba người là 30, biết bố hơn mẹ 6 tuổi, hỏi tuổi mẹ và an?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn