YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 122 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của §1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

 * Đối với bảng phân số tần số rời rạc ở bảng §1 ta có:

\(\overline x  = \frac{1}{{30}}(3.1150 + 6.1160 + 12.1170 + 6.1180 + 3.1190) = 1170\)

* Đối với bảng phân số tần số ghép lớp ở bài 2, §1 ta có:

\(\overline x  = \frac{1}{{60}}(8.15 + 18.25 + 24.35 + 10.45) = 31\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 122 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON