YOMEDIA

Bài tập 1 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 122 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của §1.

VDOC

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 * Đối với bảng phân số tần số rời rạc ở bảng §1 ta có:

\(\overline x  = \frac{1}{{30}}(3.1150 + 6.1160 + 12.1170 + 6.1180 + 3.1190) = 1170\)

* Đối với bảng phân số tần số ghép lớp ở bài 2, §1 ta có:

\(\overline x  = \frac{1}{{60}}(8.15 + 18.25 + 24.35 + 10.45) = 31\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 122 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)