Bài tập 4 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng): 650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000.

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta sắp thứ tự các số liệu thống kê đã cho thành dãy không giảm sau: 650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Số trung vị là Me = 720. Số trung vị chia các số liệu còn lại của bảng số liệu thành hai phần bằng nhau.

(n số liệu n = 2.3 + 1 lẻ. Số trung vị Me = x3+1 = x4 = 720).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần
  Bài 10 (SBT trang 159)

  a) Tính số trung bình của dãy số liệu cho trong bảng 5 bằng hai cách : sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suát (theo các lớp chỉ tra trong bài tập 2 - trang 148)

  Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị : cm)

  b) So sánh chiều cao của học sinh nam với chiều của học sinh nữ  trong nhóm học sinh được khảo sát ?

  c) Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Tuổi bố mẹ an là 96 tuổi,lúc tuổi mẹ gấp ba lần tuổi an,thì trung bình cộng của ba người là 30, biết bố hơn mẹ 6 tuổi, hỏi tuổi mẹ và an?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời