ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 Số trung bình cộng, số trung vị, mốt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Ba nhóm học sinh gồm 20 người,15 người,25 người.Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg,38kg,40kg.Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là

  • A. 41,6 kg
  • B. 42,8 kg
  • C. 41,8 kg
  • D. Đáp số khác
  • A. 32
  • B. 36
  • C. 38
  • D. 40
   
   
  • A. 5
  • B. 10
  • C. 2
  • D. 6
 • Câu 4:

  Cho mẫu số liệu thống kê \(\left\{ {28,16,13,18,12,28,13,19} \right\}\) .Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

  • A. 14
  • B. 16
  • C. 17
  • D. 18
 • Câu 5:

  Điểm thi học kì của một học sinh như sau:4;6;2;7;3;5;9;8;7;10;9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

  • A. 6,22 và 7 
  • B. 7 và 6                      
  • C. 6,4 và 7             
  • D. 6 và 6
  • A. 12
  • B. 14
  • C. 13
  • D. 12,5
  • A. 22
  • B. 22,5
  • C. 23,5
  • D. 14
 • Câu 8:

  Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

  Số trung bình là?

  • A. 6,1
  • B. 6,5
  • C. 6,7
  • D. 6,9
 • Câu 9:

  Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

  Số trung bình là? 

  • A. 155,46
  • B. 155,12
  • C. 154,98
  • D. 154,75
 • Câu 10:

  Cho bảng phân bố tần số rời rạc

  Mốt của bảng phân bố đã cho là:

  • A. 2
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 5
 

 

YOMEDIA
1=>1