YOMEDIA

Bài tập 5 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta xem năng suất lúa (tạ/ha) của 3 xã A, B, C là x1

Diện tích trồng lúa của 3 xã là n, khi đó ta có năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ 3 xã là \(\overline x \) với:

\(\bar x = \frac{1}{{(150 + 130 + 120)}}.(150.40 + 130.38 + 120.36) = 38,15\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Trần
  Bài 10 (SBT trang 159)

  a) Tính số trung bình của dãy số liệu cho trong bảng 5 bằng hai cách : sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suát (theo các lớp chỉ tra trong bài tập 2 - trang 148)

  Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị : cm)

  b) So sánh chiều cao của học sinh nam với chiều của học sinh nữ  trong nhóm học sinh được khảo sát ?

  c) Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA