YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 123 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hợp tác xã Năng suất lúa(tạ/ha) Diện tích trồng lúa(ha)
A 40 150
B 38 130
C 36 120

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta xem năng suất lúa (tạ/ha) của 3 xã A, B, C là x1

Diện tích trồng lúa của 3 xã là n, khi đó ta có năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ 3 xã là \(\overline x \) với:

\(\bar x = \frac{1}{{(150 + 130 + 120)}}.(150.40 + 130.38 + 120.36) = 38,15\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 123 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON