YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 26 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 26 sách GK Tin học lớp 8

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu xâu, chúng ta phải viết dãy số này trong cặp dấu nháy đơn (’).

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 26 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF