ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 3 Tin học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 26 môn Tin học 8 Bài 3 Chương trình máy tính và dữ liệu sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến khái niệm dữ liệu và kiểu dữ liệu, một số phép toán với kiểu dữ liệu số, các kí hiệu toán học sử dụng để kí hiệu các phép so sánh,... Mời các em cùng tham khảo.

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1