YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 26 SGK Tin học 8

Giải bài 3 tr 26 sách GK Tin học lớp 8

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);

Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?

Writeln('100'); và Writeln(100);

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Lệnh Writeln('5+20=','20+5'); in ra màn hình hai xâu ký tự '5+20' và '20+5' liền nhau: 5+20 = 20+5, còn lệnh Writeln('5+20=',20+5); in ra màn hình xâu ký tự '5+20' và tổng của 20+5 như sau: 5+20=25
  • Hai lệnh Writeln('100'); và Writeln(100); không tương đương với nhau vì một lệnh in ra màn hình xâu ký tự biểu diễn số 100 còn lệnh kia in ra màn hình số 100

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 26 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON