YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 26 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 26 sách GK Tin học lớp 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a. \(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\)

b. \(ax^{2}+bx+c\)

c.\(\frac{1}{x}-\frac{a}{5}(b+2)\)

d.\((a^{2}+b)(1+c)^{3}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các biểu thức trong Pascal:

a. a/b+c/d

b. a*x*x+b*x+c

c. 1/x-a/5*(b+2)

d. (a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c)

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 26 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON