YOMEDIA
UREKA

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên?

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên. In các phần tử của mảng A ra màn hình và các phần tử của mảng chia hết cho cả 2, 3, 5 và tổng của chúng (n được nhập vào từ bàn phím).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • uses crt;

  var n,i,dem,j:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

  clrscr;

  readln(n);

  for i:=1 to n do readln(a[i]);

  write('Day so: ');

  for i:=1 to n do write(a[i],' ');

  write('Cac so chia het cho 2,3,5: ');

  for i:=1 to n do if (a[i] mod 2=0)and(a[i] mod 3=0)and(a[i] mod 3=0)then

                                begin

                                   write(a[i],' ');

                                    dem:=dem+a[i];

                                end

   else if n=a[i] then write('0');   

  write('Tong cua chung: ',dem);

  readln

  end.

    bởi Nguyen Thu 03/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1

   

    bởi Cao Anh Duy 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF