Viết phương trình nhập 8 số nguyên?

bởi Thu Thùy 22/02/2019

Viet pt nhap vao 8 so nguyen roi tim so lon nhat trong day so do

Câu trả lời (2)

 • uses crt;

  var n,i,max:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

      clrscr; readln(n);

       for i:=1 to n do readln(a[i]);

       max:=a[1];

       for i:=2 to n do if a[i]<max then break

       else max:=a[i];

       write('Lon nhat:',max);

  readln

  end.

       

    

  bởi Nguyen Thu 14/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  var n,i,max:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

        clrscr;

         readln(n);

         max:=a[i];

         for i:=1 to n do readln(a[i]);  

         for i:=2 to n do if a[i] > max then max:=a[i];

         write(max);

  readln

  end.    

  bởi Nguyen Thu 27/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan