YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 26 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 26 sách GK Tin học lớp 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

a.(a+b)*(a+b)-x/y

b.b/(a*a+c)

c.a*a/(2*b+c)*(2*b+c)

d.1+1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Các biểu thức toán tương ứng:

a. \((a+b)^{2}-\frac{x}{y}\)

b. \(\frac{b}{a^{2}+c}\)

c. \(\frac{a^{2}}{(2b+c)^{2}}\)

d. \(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2.3}+ \frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}\)

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 26 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF