RANDOM
VIDEO

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên m.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên m. Kiểm tra xem m có phải là số lẻ chia hết cho 3 hay không.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • program chia_het;

  uses crt;

  var m:integer;

  begin

  clrscr;

  write(`Nhap so nguyen m=');readln(m);

  if m mod 3=0 then

  write(`so',m,`chia het cho 3')else

  write(`so',m,`khong chia het cho 3');

  writeln;

  if m mod 2=0 then

  write(`so',m,`chan')else

  write(`so',m,`le');

  readln;

  end.

    bởi Nguyễn Quang Thắng 14/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program chia3;

  uses crt;

  var m,i:integer;

  begin

  write('nhap so m: '); readln(m);

  for i:=1 to m do

  begin

  if m mod 3=0 then writeln(m,'chia het cho 3.');

  readln;

  end.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)