YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 26 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 26 sách GK Tin học lớp 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

a. 15 - 8 ≥ 3

b. (20 - 15)2 ≠ 25

c. 112 = 121

d. x > 10 - 3x

Viết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các kí hiệu trong Pascal.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Kết quả của các phép so sánh:

a. Đúng

b. Sai

c. Đúng

d. Đúng khi x > 2.5; ngược lại, phép so sánh có kết quả sai

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 26 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON