Vũ MInh's Profile

Vũ MInh

Vũ MInh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Vũ MInh đã đặt câu hỏi: Thầy,cô ơi giúp em làm bài này với ạ Cách đây 6 tháng

    Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên. In các phần tử của mảng A ra màn hình và các phần tử của mảng chia hết cho cả 2, 3, 5 và tổng của chúng (n được nhập vào từ bàn phím).

  • Vũ MInh đã đặt câu hỏi: Thầy,cô ơi giúp em làm bài này với ạ Cách đây 6 tháng

    Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên. In các phần tử của mảng A ra màn hình và các phần tử của mảng chia hết cho cả 2, 3, 5 và tổng của chúng (n được nhập vào từ bàn phím).

Không có Điểm thưởng gần đây