YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giả sử tại các ô A3, B3, C3, D3 lần lượt chứa dữ liệu -10, 4, 5, 10. Kết quả của hàm tính giá trị cao nhất: =Max(A3:C3) là:

  • A. -10
  • B. 10 
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết quả của hàm tính giá trị cao nhất: =Max(A3:C3) là: 10

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON