YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giả sử trong các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt chứa các số 6, 8, 10, 12. Cần tính tổng các số trong các ô trên, cách nhập hàm nào sau đây đúng?

  • A. = Sum(A1,C1,D1)
  • B. =Sum(A1:D1)
  • C. =Average(A1:D1)
  • D. =Max(A1:D1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  =Sum(A1:D1)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 8002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA