YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 68 SGK Tin học 6

Giải bài 5 tr 68 sách GK Tin học lớp 6

Đánh dấu các lựa chọn đúng trong các câu sau đây:

1. Để mở văn bản đã được lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh nào?

a. Save 

b. New 

c. Open 

d. Copy 

2. Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh

a. Save 

b. New 

c. Open 

d. Copy 

3. Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh

a. Save 

b. New 

c. Open 

d. Copy 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

1. c

2. a

3. b

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 68 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF