RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 68 SGK Tin học 6

Giải bài 6 tr 68 sách GK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm không có trong văn bản vì em chưa thực hiện thao tác lưu đoạn văn bản gõ thêm vào.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 68 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1